Spiseforstyrelse

Har du en spiseforstyrrelse?

Hvad vil det sige at have en spiseforstyrrelse? En spiseforstyrrelse er hvis du er præget af, at du har et usundt og tvangspræget forhold til mad.

De fire typer af spiseforstyrrelser jeg arbejder med er anoreksi, (at du undlader at spise) bulimi, (at du fremprovokerer opkastninger efter du har spist) overspisning (at du ikke kan mærke mæthedsfornemmelse, og dermed ikke kan stoppe) og ortoreksi ( at du er besat af at spise sundt)

Hvorfor opstår en spiseforstyrrelse?

Når du har en spiseforstyrrelse, er det sjældent noget med maden som sådan, men kan i stedet for dække over nogle følelser du har svært ved at rumme eller håndtere. Det kan være svære følelser som kan opstå i forbindelse med ex.: ensomhed, utilstrækkelighed, angst for ikke at være en del af det sociale fællesskab, sorg eller vrede.  Måske har du ikke lært hvordan du kan håndtere og rumme disse følelser. Du dulmer i stedet ubehaget ved at overspise, mærke sult, eller ved at kaste op.

Terapien handler om at skabe kontakt til dine følelser og behov, så du bliver fortrolige med dem, og ikke behøver at ”Gemme dem væk” med mad.

Når vi arbejder terapeutisk for at du bliver en rask spiseforstyrret, så handler det om at du får skabt kontakt til dine følelser og behov igen, og at du sammen med mig kan mærke at det er ufarligt at være der, selvom det er nyt og uprøvet for dig.

Der kan også være en anden årsag til din spiseforstyrrelse, nemlig dit syn på dig selv. Hvis du antager dit værd afhænger af hvor god du er til at kontrollere dine spisevaner, hvordan din krop ser ud, samt din vægt. Du evaluerer hele tiden dig selv, og er meget afhængig af andres anerkendelse. Det bliver et mønster der holder dig fast i din spiseforstyrrelse.

Vi vil arbejde med de tanker du har om dig selv. Gradvis kan du erstatte de tanker, som ikke er gode, men alternative tanker, som i stedet bekræfter dig.

Du vil få andre og mere positive følelser, som gør at du kan slippe din spiseforstyrrelse.

Du vil på den måde få et meget mere nuanceret billede af dig selv, med kontakt til dine kvaliteter og ressourcer.

Når al den energi, som du hidtil har brugt på at være optaget af mad, bliver frigivet, vil du sikkert opleve at du får en utrolig energi, og en masse tid.

Ved min hjælp kan du skabe en hverdag hvor du kan få et normalt forhold til mad.