Terapimetoder

Jeg arbejder med

  • Intensiv indadvendt fordybelse i krop og bevidsthed, samtidig med at jeg lægger vægt på følelsesforløsning og på udtrykket i alle dets aspekter.
  • Det kropslige og følelsesmæssige, men også med tankemønstre og forholdet mellem krop, følelser og tanker.
  • Relationer og rationel forståelse af samspil.
  • Bars behandling

 

Min terapi bygger på

Inden for psykologien findes der flere måder, man kan arbejde med psykiske og relationelle problemer på. Jeg anvender Speculars teori og metoder.

Teorien i Specular er kernen og masken. Hvor kernen er inderst, som en cirkel – som et dybere psykisk lag eller en dybere følelsesmæssig tilstand, hvor vi er mest i kontakt med os selv og mindst afhængig af andres domme og vurderinger. Masken uden om (tegnet som hviden i et spejlæg) – som et lag eller en følelesmæssig tilstand, hvor vi har mistet noget af kontakten til os selv og kan være styret af noget udefra – f.eks af det vi tror, at andre mennesker forventer af os.

Vi indeholder alle sammen både kernen og masken. Når vi er i kernen er vi i god kontakt med os selv, føler os centreret, og har en god indre balance. Vi oplever ro og klarhed.

Når vi befinder os ude i masken har vi mistet kontakten til os selv, samt den indre balance. Dette mærkes som uro, indre forstyrrelser og anspændthed.

Vores følelser hører til i kernen det kan være glæde, fred, tillid, mod, åbenhed og nærvær.

Hvorimod vores emotioner hører til i masken og mærkes som irritation, stress, skyld, mindreværd.

Kernens tilstande bygger os op og maskens tilstande, emotionerne, slider på os.

Kernen altid være mit overordnede styringsprincip, med en bred vifte af psykoterapeutiske delmetoder,

Så som gestaltterapi, kognitiv terapi, terapi bygget på tilknytningsteorier, imago parterapi, visualiserings øvelser, meditationer, body scan, åndedrætsøvelser, bioenergetiske øvelser, samt bars behandling.

Gestaltterapi

Når du modtager gestaltterapi, mærker du problemerne gennem kroppen. Vores hjerne kan ofte forvirre os med logiske tanker eller struktur, så det kan være svært at mærke, hvor det er gået galt. Men kroppen ved det, og i gestaltterapi er det kroppen der bliver ”spurgt”. Vi skiller konflikterne ad og finder ud af, hvad de indeholder, og hvor de er opstået.

Kognitiv terapi

Når du modtager kognitiv terapi arbejder du helt målrettet og konkret. Kognitiv terapi er god til at skabe overblik og struktur og er god, når du har en helt præcis og klar problemstilling.

Kognitiv terapi bruges til at opspore, undersøge og bekæmpe negative tankemønstre. Når først du har opnået denne bevidsthed kan du ændre dem.

Imellem terapisamtalerne vil der være træningsøvelser og skemaer, som du kan benytte derhjemme.

Meditation

Når du mediterer, arbejder du med din opmærksomhed. Du prøver at koncentrere dig om et bestemt fokus f.eks åndedrættet, kroppen, eller en følelse. Går opmærksomheden et andet sted hen, flytter du den tilbage til dit fokus. I meditationen er alle tanker, følelser og kropslige fornemmelser tilladte, du vil mærker det, som er.

Body Scan

Er en anden meditationsform. Her mærker du kroppen del for del. Du prøver ikke at ændre noget, men mærker det, der er. Det er en måde at blive komfortabel i din egen krop på. Instruktionen er ikke, at du skal slappe af, men blot at mærke kroppen, som den er lige nu.

BARS behandling

Oprydning på din mentale harddisk

I Access Bars berører jeg 32 punkter, kaldet Bars, på dit kranie, som jeg holder på  med et meget let tryk, for at få energien i punkterne til at løbe frit.

Acces Bars virker afstressende fordi det sænker hastigheden på dine hjernebølger, så du hurtigt kommer ned i en meditativ tilstand.

Access Bars er som at få ryddet op på harddisken på sin computer. Alt det du har arkiveret i din bevidsthed gennem hele livet, rydder Access Bars op i.

Formålet med Access Bars er at frisætte de overbevisninger, der holder dig fast i et bestemt mønster eller tankegang. Det kan være et adfærdsmønster, eller det kan være synspunkter som egentlig ikke er dine egne, men kan være nogle der har lagret sig i din underbevidsthed i din tidlige barndom.

Access Bars virker effektivt på:

  • Stress
  • søvnløshed
  • indre uro
  • tanker der kører i ring

Tilbage til forsiden